Херсонський міський центр

Post

Також можно подивитись інформацію о нас в Фейсбук  www.facebook.com/Texnik.T

Алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з реєстрацією випадків захворювання на короновірусну хворобу серед вихованців та працівників Центру технічної творчості.

 

В разі виявлення дитини з ознаками хвороби:

 1. Вихованець одягає маску.
 2. Керівник гуртка телефоном інформує чергового адміністратора.
 3. Черговий адміністратор забирає дитину до ізольованого приміщення.
 4. Керівник гуртка інформує батьків та спільно з ними вирішує, чи скеровувати дитину до медичного закладу.
 5. Дітей групи ізолюють (припиняється рух дітей в Центрі технічної творчості).
 6. Технічний працівник провітрює та дезінфікує приміщення.
 7. Черговий адміністратор інформує управління освіти про виявлення дитини з ознаками хвороби, обмежує вхід до приміщення, де перебуває дитина із симптомами.
 8. Керівник гуртка проводить інструктаж з дітьми, які контактували з дитиною з ознаками хвороби.
 9. Вихованці з групи, де виявили дитину із симптомами, переходять на самоізоляцію до отримання результатів лабораторних досліджень.
 10. Якщо тест не підтверджує COVID-19, діти повертаються на навчання.
 11. Якщо тест підтверджує COVID-19, діти переходять на дистанційне навчання на два тижні.

 

Якщо працівник виявив удома підвищення температури вище 37,2 градусів:

 1. Попереджує безпосереднього керівника закладу та не виходити на роботу.
 2. Звертається за допомогою до сімейного лікаря.
 3. Виконує рекомендації лікаря.

Благодійні внески для Херсонського міського центру

науково-технічної творчості учнівської молоді:

UA498201720314221016302035762

Обережно — БУЛІНГ: як не стати жертвою і що робити батькам?

Булінг (від англ. Bully — хуліган, забіяка, насильник) — психологічний терор, побиття, цькування однієї людини іншою. Дії менш радикальні — обзивання, непристойні жарти, плітки — називають моббінгом.


СТАТУТ 

ХЕРСОНСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Херсонський міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради є профільним позашкільним закладом, перебуває у комунальній власності міста. Створений на підставі рішення виконкому Херсонської міської ради № 347/19 від 23 вересня 1970 року «Про відкриття міської станції юних техніків» та наказу № 159 від 28.02.05 управління освіти Херсонської міської ради «Про впорядкуванням назви закладу».

1.2. Юридична адреса: 73000, м. Херсон, вул. Суворова, 6 тел. 46-74-03

1.3.Херсонський міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради (далі – Центр технічної творчості) є юридичною особою, може мати самостійний баланс, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, а може обслуговуватись централізованою бухгалтерію при управлінні освіти Херсонської міської ради, має печатку, штамп, бланки з власними реквізитами.

1.4. Власником Центру технічної творчості є територіальна громада міста Херсона. Управління освіти Херсонської міської ради сприяє фінансуванню Центру технічної творчості, його матеріально-технічному забезпеченню.

1.5. Головною метою Центру технічної творчості є забезпечення реалізації права громадян на здобуття позашкільної освіти; створення умов для розвитку здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів; задоволення їх інтересів і потреб у професійному визначенні; організації змістовного дозвілля; здійснення інформаційно-організаційної та методичної роботи у місті з технічної творчості.

1.6. Основними напрямами діяльності Центру технічної творчості є:

науково-технічний, який забезпечує набуття вихованцями, учнями і слухачами техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідницької роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;

дослідницько-експериментальний, який сприяє залученню вихованців, учнів і слухачів до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, а також створення умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів та обдарувань;

Центр технічної творчості здійснює навчання і виховання вихованців, учнів і слухачів у позаурочний та позанавчальний час.

1.7. Головними завданнями Центру технічної творчості є:

реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти;

формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, активної громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя;

виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва, розвиток науково-технічної та дослідно-експериментальної діяльності вихованців, учнів та слухачів;

здійснення координаційно-організаційної та інформаційно-методичної роботи з загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами міста з питань науково-технічного та дослідницько-експериментального напрямів позашкільної освіти;

задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів, слухачів;

задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм;

профілактика бездоглядності, правопорушень;

інші завдання, що не суперечать чинному законодавству.

1.8. Центр технічної творчості в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433, іншими чинними нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.9. Центр технічної творчості самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та цим Статутом.

1.10. Центр технічної творчості несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

реалізацію головних завдань позашкільної освіти, визначених Законом України «Про позашкільну освіту»;

забезпечення рівня позашкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.11. Центр технічної творчості має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з управлінням освіти міської ради;

визначати варіативну частину робочого навчального плану, програми які погоджуються в управлінні освіти;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчально-виховні плани ;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

надавати інформаційно-методичну допомогу та координувати роботу загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів з науково-технічного і дослідницько-експериментального напрямів позашкільної освіти;

при наявності висококваліфікованих кадрів, належних матеріально-технічних умов організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі виробничу та педагогічну практику учнів і студентів загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів;

бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України.

1.12. Центр технічної творчості може створювати філії – структурно відокремлені підрозділи, що перебувають поза межами розташування основного позашкільного закладу і виконують таку саму освітню діяльність, як і основний позашкільний заклад у цілому або за окремими його напрямами.

У своїй діяльності філії керуються чинним законодавством і цим Статутом.

1.13. У Центрі технічної творчості можуть створюватися та функціонувати: методична рада, творчі групи педагогів, відділи організаційно-масової, інформаційно-методичної, дослідницько-експериментальної роботи а також відділи за іншими напрямами діяльності.

1.14. Взаємовідносини з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.15. Структурним підрозділом Центру технічної творчості є освітянська, науково-технічна бібліотека (далі — Бібліотека), яка керується Положенням про освітянську, науково-технічну бібліотеку Херсонського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради та здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного та науково-дослідницького процесу.

Основними напрямами діяльності Бібліотеки є:

формування фонду науково-технічного напряму, зберігання документально-інформаційних ресурсів та бібліотечне обслуговування користувачів, надання інформаційної, бібліографічної допомоги викладачам, юним науковцям у виборі тематики, написанні та оформленні науково-дослідницьких робіт, розширення наукового світогляду.

У своїй діяльності Бібліотека керується Конституцією України, законами України: «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують роботу бібліотеки.

 

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП ГУРТКІВ

2.1. Групи гуртків Центру технічної творчості комплектується в залежності від фінансування та потреб територіальної громади міста.

2.2. Групи комплектуються за рівнями організації діяльності і роками навчання відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад і цього Статуту.

2.3. Середня наповнюваність груп гуртків та інших творчих об’єднань у позашкільному навчальному закладі становить, як правило, 10-15 вихованців. Чисельний склад груп, у яких передбачається індивідуальне навчання, становить не більше 5 вихованців.

Наповнюваність груп установлюється директором Центру технічної творчості залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців, учнів і слухачів.

2.4. До Центру технічної творчості зараховуються вихованці, учні і слухачі віком від 5 до 18 років.

Прийом до Центру технічної творчості здійснюється протягом навчального року (в міру закінчення комплектування груп гуртків та інших творчих об’єднань) за бажанням вихованців, учнів і слухачів та на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

2.5. Для зарахування учнів до спортивно-технічних об’єднань (юних картингістів, юних автомобілістів тощо) потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених об’єднанях.

 

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ

3.1. Режим щоденної роботи у Центрі технічної творчості встановлюються з урахуванням рекомендацій центральних органів виконавчої влади, Херсонської міської ради, а також правил внутрішнього розпорядку та колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом.

3.2. Щоденний графік роботи Центру з 8.00-20.00.

3.3. Щоденний графік роботи гуртків (груп) Центру технічної творчості визначається розкладом заннять, затвердженим директором Центру технічної творчості та погодженим з профспілковим комітетом. Тривалість одного заняття визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку, допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців:

віком від 5 до 6 років    – 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років    – 35 хвилин;

старшого віку                – 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка і визначаються режимом щоденної роботи позашкільного навчального закладу.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Навчальний рік у Центрі технічної творчості починається з 1 вересня.

Комплектування груп гуртків та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника групи гуртка та іншого творчого об’єднання.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 15 вересня до 31 грудня.

ІІ семестр – з 1 січня до 31 травня.

4.2. Центр технічної творчості працює за річним планом роботи, який затверджується директором Центру технічної творчості і погоджується з управлінням освіти Херсонської міської ради.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Центру технічної творчості, визначаються перспективи його розвитку.

4.3. У канікулярні, святкові дні Центр технічної творчості працює за окремим планом, затвердженим директором закладу. У ці дні планується різноманітна масова робота з вихованцями, учнями і слухачами, надаючи їм усі наявні можливості для повноцінного оздоровлення, дозвілля і відпочинку, з повним або змінним складом вихованців, учнів і слухачів на спортивно-оздоровчих базах, у дитячих таборах, оздоровчо-екскурсійних поїздках, експедиціях, конкурсах, змаганнях, навчально-тренувальних зборах тощо.

4.4. Мова навчання і виховання у Центрі технічної творчості визначається Конституцією України.

4.5. У Центрі технічної творчості працюють відділи:

— науково-технічної творчості;

— спортивно-технічної творчості;

— дослідницько-експериментальної роботи;

— декоративно-ужиткової творчості.

У Центрі технічної творчості можуть створюватися групи гуртки та інші творчі об’єднання з підготовки юних інструкторів, юних суддів зі спортивно-технічних видів спорту тощо, відділення учнівських наукових товариств Малої академії наук України.

4.6. Центр технічної творчості може здійснювати професійну підготовку і перепідготовку робітничих кадрів, укладати угоди про здійснення такої діяльності з регіональними центрами зайнятості відповідно до законодавства.

4.7. Навчально-виховний процес у Центрі технічної творчості здійснюється за типовими навчальними програмами і планами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, а також за навчальними програмами і планами, затвердженними управлінням освіти Херсонської міської ради.

Характер і зміст творчих робіт вихованців повинні сприяти формуванню й удосконаленню знань і умінь, передбачених навчальними програмами.

4.8. Під час навчання у Центрі технічної творчості вихованцям, учням і слухачам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити або виконали відповідні нормативи, видається свідоцтво про позашкільну освіту.

4.9. Центр технічної творчості має право надання платних послуг з певних видів діяльності у відповідності до законодавства України. Платні послуги не можуть надаватись замість або в межах освітньої діяльності, визначенної навчальними планами і програмами.

4.10. Навчально-виховну та організаційно-масову роботу Центру технічної творчості координує комунальний заклад «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

 

 1. V. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Центрі технічної творчості є:

вихованці, учні і слухачі;

директор, заступники директора позашкільного навчального закладу;

педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;

батьки або особи, які їх замінюють;

представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

5.2. Права і обов’язки вихованців, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

5.3. Вихованці, учні і слухачі Центру технічної творчості мають право на:

здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

добровільний вибір позашкільного навчального закладу та виду діяльності;

навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях в одному позашкільному навчальному закладі;

безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та оздоровчою базою Центру технічної творчості;

участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;

представництво в органах громадського самоврядування позашкільного закладу;

вільне вираження поглядів, переконань;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

5.4. Вихованці, учні і слухачі Центру технічної творчості зобов’язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

підвищувати загальний культурний рівень;

дотримуватися морально-етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку Центру технічної творчості.

5.5. Педагогічними працівниками Центру технічної творчості повинні бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я дозволяє виконувати професійні обов’язки в позашкільних навчальних закладах. Педагогічним працівником Центру технічної творчості може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності навчально-виховного процесу.

5.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України  «Про позашкільну освіту» та іншими законодавчими актами.

Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу директором Центру технічної творчості.

Заступник директора з навчально-виховної роботи приймається на роботу управлінням освіти Херсонської міської ради за поданням директора Центру технічної творчості.

5.7. Педагогічні працівники мають право на:

внесення керівництву Центра технічної творчості та управління освітою Херсонської міської ради пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу;

подання на розгляд керівництву Центра технічної творчості та педагогічної ради пропозиції про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у навчальному закладі;

вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

участь у роботі методичних об’єднань, нарадах, зборів Центра технічної творчості в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами;

захист професійної честі, гідності відповідно законодавства;

соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

об’єднання у профспілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

5.8. Педагогічні працівники Центру технічної творчості зобов’язані:

виконувати навчальні плани та програми;

надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів;

сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;

визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів, вибирати адекватні засоби їх реалізації;

здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, учнями і слухачами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку Центру технічної творчості;

дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і слухача, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

берегти здоров’я вихованців, учнів і слухачів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

дотримуватися вимог Статуту Центру технічної творчості, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки;

брати участь у роботі педагогічної ради позашкільного навчального закладу;

виконувати накази директора Центру технічної творчості, управління освіти Херсонської міської ради.

5.9. Педагогічні працівники Центру технічної творчості підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України та чинного законодавства, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

5.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Центру технічної творчості, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

5.11. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників Центру технічної творчості регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.12. Працівники Центру технічної творчості несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я вихованців згідно із законодавством.

5.13. Працівники Центру технічної творчості у відповідності до ст.26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

5.14. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування Центру технічної творчості;

звертатися до управління освіти Херсонської міської ради, директора Центру технічної творчості та органів громадського самоврядування цього закладу з питань навчання та виховання дітей;

приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності Центру технічної творчості;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Центру технічної творчості;

захищати законні інтереси вихованців, учнів і слухачів в органах громадського самоврядування Центру технічної творчості та у відповідних державних, судових органах.

 

VІ. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

6.1. Управління Центром технічної творчості здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради.

6.2. Безпосереднє керівництво роботою Центру технічної творчості здійснюється його директором, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Директор Центру технічної творчості:

здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців, учнів і слухачів;

створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;

затверджує штатний розклад за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру технічної творчості;

організовує виконання кошторису доходів і видатків Центру технічної творчості, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в органах Державного казначейства;

встановлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам Центру технічної творчості відповідно до законодавства;

представляє Центр технічної творчості в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед управлінням освіти Херсонської ради за результати діяльності закладу;

дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників позашкільного закладу;

затверджує посадові обов’язки працівників закладу.

6.3. Постійно діючий колегіальний орган  управління Центром технічної творчості – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Центру технічної творчості.

До складу педагогічної ради входять: директор, його заступники, педагогічні працівники позашкільного навчального закладу. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними із правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники інших закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Педагогічна рада позашкільного навчального закладу:

розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності Центру технічної творчості, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об’єднань;

визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-вихований процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;

порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб Центру технічної творчості.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два на рік.

6.4. У Центрі технічної творчості діє методична рада — об’єднання спеціалістів, які займаються науково-методичною діяльністю. До складу методичної ради входять заступник директора закладу, методисти, завідувачі структурних підрозділів, педагоги позашкільного навчального закладу.

Методична рада:

координує науково-методичну, організаційну та практичну діяльність закладу з різних напрямів науково-технічної творчості;

заслуховує повідомлення та пропозиції з питань удосконалення навчально-виховної, організаційно-методичної, науково-дослідної роботи;

вивчає, узагальнює та поширює педагогічний досвід;

дає експертні оцінки щодо якості навчально-методичної літератури з питань роботи серед учнівської молоді;

обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо вдосконалення діючих;

поширює інновації у системі позашкільної освіти тощо.

6.5. Органом громадського самоврядування Центру технічної творчості є загальні збори колективу цього закладу.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

приймають Статут, зміни і доповнення до нього;

обирають раду Центру технічної творчості, її членів і голову, встановлюють терміни їх повноважень;

заслуховують звіт директора закладу, голови ради Центру технічної творчості з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності Центру технічної творчості;

затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку Центру технічної творчості.

6.6. У період між загальними зборами діє рада Центру технічної творчості. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного, батьківського та учнівського колективів.

Представництво в раді та її загальна чисельність визначається загальними зборами Центру технічної творчості. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами колективу.

Кількість засідань ради визначається за потребою, але не менше двох разів на рік.

Засідання ради Центру технічної творчості є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівників позашкільного закладу, батьки, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів колективу, розглядає питання поліпшення умов для здобуття позашкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

6.7. У Центрі технічної творчості за рішенням загальних зборів або ради Центру технічної творчості можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

 

VІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

7.1. Матеріально-технічна база Центру технічної творчості включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Центру технічної творчості.

7.2. Майно Центру технічної творчості є власністю територіальної громади міста і закріплено за ним на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

7.3. Для проведення навчально-виховної роботи Центру технічної творчості надаються в користування спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування визначається відповідно до чинного законодавства.

7.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Центру технічної творчості проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Центру технічної творчості внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

7.5. Центр технічної творчості відповідно до чинного законодавства користується землею іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

 

VІІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі його     кошторису.

8.2. Джерелами формування кошторису Центру технічної творчості є:

— міський бюджет;

— одержані за надання додаткових освітніх платних послуг;

— гуманітарна допомога;

— добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від фізичних та юридичних осіб;

— інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, використовуються Центром технічної творчості на діяльність, передбачену цим Статутом.

8.3. Центр технічної творчості має право:

самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності відповідно до Статуту;

розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, профільних таборів, туристичних баз;

Користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;

отримувати допомогу від фізичних та юридичних осіб;

виконувати інші дії, що не суперечать законодавству.

8.4. Статистична звітність про діяльність Центру технічної творчості здійснюється відповідно до законодавства.

8.5. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в Центрі технічної творчості визначається чинним законодавством.

За рішенням власника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

 

ІХ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

9.1. Центр технічної творчості за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

9.2. Центр технічної творчості має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

 

 

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

10.1. Основною формою контролю за діяльністю Центру технічної творчості є державна атестація позашкільного навчального закладу, яка проводиться не рідше, ніж один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

10.2. Контроль за дотриманням Центром технічної творчості державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу позашкільної освіти здійснюється Міністерством освіти і науки України, Державною інспекцією навчальних закладів, Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації, управлінням освіти Херсонської міської ради, органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

10.3. Зміст, форми та періодичність контролю встановлюється управлінням освіти Херсонської міської ради.

 

ХІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЦЕНТРУ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру технічної творчості приймає Власник.

Реорганізація Центру технічної творчості відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Центром технічної творчості.

11.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру технічної творчості, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Власнику.

11.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання Центру технічної творчості переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

——————————————————————————————————————————

Google Buzz Vkontakte Facebook Twitter Мой мир Livejournal SEO Community Ваау! News2.ru Korica SMI2 Google Bookmarks Digg I.ua Закладки Yandex Linkstore Myscoop Ru-marks Webmarks Ruspace Web-zakladka Zakladok.net Reddit delicious Technorati Slashdot Yahoo My Web БобрДобр.ru Memori.ru МоёМесто.ru Mister Wong